مرکز غواصی و تفریحات دریایی کیش

دوره‌های بین المللی غواصی

دوره های آموزشی غواصی در مرکز غواصی کیش تحت نظارت و زیر نظر سازمان پدی (PADI) انجام میگردد.

دوره های پیش بینی شده غواصی در این مرکز به دو دسته دوره های آموزش غواصی مقدماتی و پیشرفته و همچنین دوره های تخصصی غواصی تقسیم می شود.

غواصی در آب‌های آزاد (open water diver)

با گذراندن این دوره و اخذ مدرک بین المللی از سیستم PADI مجوز و توانایی لازم را برای غواصی تا عمق 18 متر در سراسر دنیا خواهید داشت.

جلسه اول در کلاس‌های تئوری و آب‌های کم عمق تمرین می شود و در جلسه آخر در آب‌های عمیق.

غواصی در آب‌های آزاد - پیشرفته (advanced open water diver)

این دوره جهت تکمیل دوره قبلی است. گذراندان این دوره به شما مجوز غواصی در آب‌هایی با عمق ۳۰ متر می‌دهد. در این دوره جهت یابی زیر آب و غواصی در اعماق را فرا میگیرید و با سه غوص دیگر دوره به پایان می رسد.

کمک‌های اولیه emergency first response) EFR)

این دوره مختص آموزش ساماندهی کمک‌های اولیه ویژه غواصان می باشد.

غواص ناجی (rescue diver)

این دوره مختص آموزش ساماندهی شرایط بحرانی ویژه غواصی می باشد که غواص کمک رسانی به دیگر غواصان در زمان وقوع حادثه آشنا می شوند.

کمک مربی (dive master)

این دوره اولین مرحله غواصی حرفه ای محسوب می شود که تحت نظر مربی و تحت انجام غواص‌های متعدد مهارت‌های تئوری و عملی غواص ماهر را کسب می کنند و بعنوان نظارت بر عملکرد و کمک رسانی به فعالیت‌های غواصی به عنوان کمک مربی آماده می شوند.

غواصی عمیق (deep diver)

این دوره برای تعلیم توانایی بیشتر غواصان جهت حرکت به اعماق بسیار بیشتر طراحی شده است. گذراندن این دوره به غواص توانایی انجام غوص در ۴۰ متری را می دهد.

ناوبری زیر آب (underwater navigator)

در این دوره غواص تخصص جهت یابی با روش‌های مختلف را زیر آب فرا می‌گیرد.

اکوسیستم دریایی (underwater naturalist)

با توجه به نیاز غواصیان در مورد محیط زیست و اکوسیستم دریایی در این دوره با آبزیان دریایی و رفتار آنها آشنا خواهید شد.

جستجو و بازیابی (search and recovery)

در طی این دوره غواص مهارت‌های مختلف برای پیدا کردن و شناور کردن اجسام مغروق را فرا می‌گیرد.

عکاسی و فیلم‌برداری زیر آب (underwater photographer)

در این دوره به آموزش تکنیک‌های عکاسی و فیلم‌برداری در زیر آب می پردازیم.

مستر اسکوبا دایور (underwater photographer)

وقتی که غواصی پنج تخصص غواصی را فراگیرد موفق به دریافت مدرک مستر اسکوبا دایور می‌گردد.

×