دوره های آموزش غواصی PADI

 • نام دوره

  دایو مستر

 • پیش نیاز

  دوره غواصی امداد و نجات + حداقل ۲٠ غوص ثبت شده

 • حداقل سن

  18 سال

 • مدت زمان دوره

  4 تا 6 هفته

مرکز غواصی کیش ( جزیره کیش، ایران) یک مرکز غواصی PADI تائید شده (انجمن حرفه ای متشکل از مربیان غواصی) می باشد که همه دوره های آموزش غواصی مقدماتی PADI شامل :  غواصی در آبهای آزاد ، غواصی در آبهای آزاد پیشرفته ، امدادیار کمکهای اولیه ، غواصی امداد و نجات را دارا است.  همچنین دوره های آموزش حرفه ای ، و تخصصی  غواصی  PADI (مستراسکوبا دایور  و  دایومستر  ، غواصی عمق ، جهت یابی زیر آب و …) را نیز ارائه می دهد.

دوره دایو مستر

padilogo

مرحله اول را در کار غواصی حرفه ای شروع کنید و به عنوان یک PADI دایو مستر فعالیت کنید، با کار کردن دقیق با یک مربی PADI مرکز غواصی کیش ، می توانید دانش و مهارت خود را افزایش دهید و به عنوان یک فرد حرفه ای در غواصی فعالیت نمایید. دوره آموزشیPADI دایو مستر توانایی های هدایت و رهبری شما را با آموزش شما برای نظارت بر فعالیت های غواصی و کمک به مربیان غواصی افزایش می دهد.

شما به عنوان یک PADI دایو مستر قادر خواهید بود کارهای زیر را انجام دهید:
• در مراکز غواصی محلی، روی قایق های غواصی، کرجی های بادبانی تفریحی و مکان های تفریحی فعالیت کنید.
• به مربیان PADI برای آموزش دادن کارآموزان کمک کنید.
• غواص های PADI Scuba را در تورهای غواصی هدایت نمایید.
• به غواصان PADI Skin آموزش داده و برای آنها گواهینامه صادر کنید.
• برنامه های غواصی به کمک لوله و ماسک PADI Discover را تدریس کنید.
• برنامه های بررسی PADI Scuba را برای غواصان مورد تائید انجام دهید.
• غواصان مورد تائید را برای کشف تجربیات غواصی محلی هدایت کنید.
• برنامه های امدادیار کمکهای اولیه را بعد از تکمیل موفق یک دوره مربی گری امدادیار کمکهای اولیه تدریس کنید.
• دوره غواصی Discover Scuba را در آب محدود بعد از تکمیل گزینه intership غواصی Discover Scuba دوره دایو مستر تدریس کنید.

پیش نیازهای دوره PADI دایو مستر
• گواهینامه غواصی پیشرفته در آب آزاد از PADI یا معادل آن را از سازمان دیگری دریافت کرده باشید.
• گواهینامه غواصی امداد و نجات PADI یا معادل آن را از سازمان دیگری دریافت کرده باشید.
• گواهینامه پزشکی مورد تایید یک پزشک.
• 20 غواصی ثبت شده
• سن 18 سال

در دوره PADI دایو مستر چه کاری را انجام خواهید داد؟
• رهبری و هدایت غواصی را در کلاس درس و دوره های مطالعه و آن را می آموزید.
• مهارت های آلی و تمرین های نیروی حیاتی را در آب های محدود و آزاد فرا می گیرید.
• تمرین های آموزشی برای تست توانایی های سازمانی و حل مشکلات.
• یک intership یا یک سری از تمرین های آموزش عملی.

برای دوره آموزشی دایومستر به چیزهایی نیاز دارم؟
موارد زیر را نیاز خواهید داشت (این موارد اجباری نیست البته موارد فوق جهت دیدن و مطالعه در طول دوره در اختیار هنرجویان قرار خواهد گرفت):
• دفترچه راهنمای PADI دایو مستر.
• طراح غواصی تفریحی (RDP)- هر سه نسخه (tabel، wheel و eRDP که شامل آموزش های مربوطه برای استفاده از جزوه ها می باشد.
• دایره المعارف غواصی تفریحی.
• کتاب کار دانش غواصی.
• دفترچه های ثبت دایو مستر.
• راهنماهای مربی برای برنامه هایی که می توانند توسط PADI دایو مستر ها اجرا شوند. شما می توانید این راهنماها را از مرکز غواصی PADI خریداری کنید.
• باید نوارهای ویدئویی PADI Divemaster را مشاهده کنید.