تور تفریحی یکروزه فردا (5/9/96)ساعت٧:٠٠

تور تفریحی یکروزه فردا (5/9/96)ساعت٧:٠٠ کشتی داما(حدود٣٠متر) و کیسون(حدود١٨متر)در کیش. پیشنیاز:مدرک Advance open water
رزرو و هماهنگی 09100173674